Du bliver medlem ved at indmelde dig online med betalingskort. Du bestiller en prøvetime ved at henvende dig i centret i instruktørtiden. Det er obligatorisk med en prøvetime for nye medlemmer, også selvom du er vant til at træne i et andet center.

Man kan stille sit medlemskab i bero i min. 3 mdr. fra 1. april til 1. oktober. Kig på vores hjemmeside under “Om UGMC -> Bero”, hvis du vil have en pause. 1-årige medlemskaber kan ikke sættes i bero.

Hvis du vil melde dig ud, så betaler du for den måned du melder dig ud. Hvis du melder dig ud efter d. 15. skal du betale for den efterfølgende måned. 1-årige medlemskaber kan kun opsiges ved den 1-årige periodes udløb.

At være medlem i UGMC giver visse rettigheder, men også pligter.

Centeret åbner hver dag kl. 5.00 og lukker kl. 22.00. Ved lukketid er det VIGTIGT at man forlader centeret INDEN alarmen igen automatisk aktiveres. Udløses alarmen, betales vagtselskabets faktura kontant af det medlem, som ikke i tide forlod centeret.

For at komme ind, skal man registrere sig ved at køre sit medlemskort igennem kortlæseren ved indgangsdøren. Dette gælder ALLE, også selvom man kommer flere på samme tid. Der vil ikke længere være registrering ved skranken. Kortet er personligt. Ved misbrug vil kortet blive spærret og man får 3 mdr. karantæne. HUSK, at der er video overvågning, og at der gennemføres stikprøvekontrol af medlemskab.

Vi har stadig brug for at ALLE vil passe godt på vores center. Maskinerne skal selvfølgelig stadig tørres af efter brug og skraldespandene skal benyttes. Løse vægte osv. skal lægges på plads efter endt træning, og man forlader centeret i samme gode stand som man selv ønsker at finde det i. Det er IKKE tilladt at træne med bar overkrop af hensyn til de andre i centret.