Med mindre andet står nævnt i programmet, så trænes der i gymnastiksalen ved Vibeskolen i Ullerslev.

 

Halinspektør Reidar Wind, tlf. 6333 7275 eller 5148 7192, mail rjn@nyborg.dk

Cafeteria v. ???

Skolens pedel Mustafa Polat, tlf. 2370 2552, mail mpol@nyborg.dk